TỜ BÁO YÊU THÍCH TRONG TUẦN
Công lý & xã hội
 
29%
23 phiếu
Cosmopolitan
 
7%
5 phiếu
Tiếp thị gia đình
 
17%
13 phiếu
Elle Man
 
5%
4 phiếu
Xã hội thông tin
 
2%
1 phiếu
Mốt VN
 
5%
4 phiếu
Elle
 
9%
7 phiếu
Mẹ & con
 
4%
3 phiếu
Pay VTV
 
23%
18 phiếu
Phong cách doanh nhân
 
3%
2 phiếu
Tổng cộng: 80 phiếu