Danh mục phát hành

Danh mục phát hành báo tháng và không thường xuyên (17-11-2015 10:37 AM)

STT TÊN BÁO GIÁ (VND) 1 HERWOLD 39.800 2 PHONG CÁCH 42.800 3 COSMOPOLITAN 34.800 4 QUÝ ÔNG - ESQUIRE 35.000 5 BÁC HỌC NHÍ 15.800 6 Bác sĩ gia đình 19.800 7 Cẩm...

Danh mục phát hành báo bán nguyệt san (17-11-2015 10:05 AM)

STT TÊN BÁO GIÁ BÁN (VNĐ) 1 Tinh Hoa Việt 7,800 2 Mẹ & Con 15,000 3 Món ngon Việt Nam 24,700 4 ...

Danh mục phát hành báo tuần: (17-11-2015 10:18 AM)

STT TÊN BÁO GIÁ BÁN (VNĐ) 1 Chip Mobile 9,000 2 Khoa học Phổ Thông 4,300 3 Kiến thức Gia đình 12,000 ...

LỊCH PHÁT BÁO XUÂN 2013 (CẬP NHẬT ĐẾN 17/12/2012) (22-10-2013 05:50 PM)

STT LOẠI BÁO Trang KHỔ NGÀY PHÁT (DL) NGÀY PHÁT (AL) GIÁ BÌA QUÀ TẶNG GỘP SỐ/THAY SỐ HÌNH THỨC PHÁT I/ BÁO NGÀY ...

BÁO THÁNG & KHÔNG THƯỜNG XUYÊN (13-03-2014 09:59 PM)

STT TÊN BÁO GIÁ (VND) 1 HERWOLD 39.800 2 PHONG CÁCH 42.800 3 COSMOPOLITAN 34.800 4 QUÝ ÔNG - ESQUIRE 35.000 5 BÁC HỌC NHÍ 15.800 6 Bác sĩ gia đình 19.800 7 Cẩm...

Danh mục phát hành báo Bán nguyệt san (cách tuần) (22-10-2013 05:50 PM)

STT TÊN BÁO LỊCH PHÁT HÀNH GIÁ BÁN (VNĐ) 1 Bếp Gia Đình Thứ Năm (cách tuần) 9,800 2 BEN 10 Ngày 1 & 15 35,000 3 ...

Danh mục phát hành báo tuần (22-10-2013 05:50 PM)

STT TÊN BÁO LỊCH PHÁT HÀNH GIÁ BÁN (VNĐ) 1 Bóng đá 442 Thứ Sáu 4,800 2 Tiếp thị & Gia đình Thứ Hai ...

Danh mục phát hành báo ngày (22-10-2013 05:51 PM)

STT TÊN BÁO LỊCH PHÁT HÀNH GIÁ BÁN (VNĐ) 1 Bình Dương Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy 3,200 2 Sài Gòn...
Video Xem thêm
TỜ BÁO YÊU THÍCH TRONG TUẦN
Công lý & xã hội
Cosmopolitan
Tiếp thị gia đình
Elle Man
Xã hội thông tin
Mốt VN
Elle
Mẹ & con
Pay VTV
Phong cách doanh nhân
Liên kết web
Lượng truy cập
  • Số khách đang online: 78
  • Tổng lượng truy cập: 5469783